Vårt lokala program

 

Rätten till egen media

 • Nätet har brutit monopolet inom media för mediabolagen.
 • Alla människor har rätt att använda media för att lägga fram egna åsikter och innehåll, och stärka den lokala demokratin.
 • Media ska inte styras av mediabolagen utan av allas rätt till yttrandefrihet.
 • NYHETSBYN.se®   hjälper människor att tillsammans att själva styra media och få reklampengarna själva.

   

Rätten till ekonomisk ersättning

 • Nätet ger möjligheter för alla att skapa och dela innehåll
 • Alla människor har rätt till det ekonomiska värdet av det arbetet.
 • NYHETSBYN.se®   hjälper människor att få betalt för att publicera på nätet.

   

Rätten till egen integritet

 • Nätets medieföretag kartlägger våra aktiviteter och säljer persondata som konsumentprofiler för att tjäna pengar.
 • Alla människor har rätt till personlig integritet och till det ekonomiska värdet av digitala persondata.
 • NYHETSBYN.se®   värnar den personliga integriteten och ser till att individen förfogar över det ekonomiska värdet av sina digitala persondata.

   

Rätten till en effektivare handel

 • Nätet gör det möjligt för handlare och hushåll att samarbeta utan fördyrande mellanhänder.
 • Alla människor har rätt till en effektiv handel med bra varor och priser.
 • NYHETSBYN.se®   hjälper handlare och hushåll att tillsammans skapa en effektiv handel.

   

Rätten att vara god

 • Alla företag har rätt att vara goda och ta ett större samhällsansvar.
 •  Nätet gör det enkelt för ideella och kommersiella aktörer att samarbete.
 • NYHETSBYN.se®  omvandlar företagens reklamkostnader till ett aktivt samhällsansvar.

   

Rätten till en hållbar utveckling

 • Konkurrens och automatisering innebär att både människor och miljö slås och slits ut för att samhället ska ”utvecklas”.
 • Nätet ger oss möjligheten att organisera och dela arbete bättre och hållbart. Alla människor har rätt att utnyttja den möjligheten.

   

NYHETSBYN.se®  skapar ny media som en delningsekonomi för att främja en hållbar utveckling av hela lokalsamhällen.