Kontakta Ansvarig Utgivare

Medlemmarnas grundlagsskydd för publicering

nyhetsbyn.se garanterar dig din åsiktsfrihet i det offentliga rummet

nyhetsbyn.se® har ett registrerat utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och TV.

Alla medlemmar i nyhetsbyn.se® har därför rätt att publicera sina åsikter anonymt på nyhetsbyn.se och få ett garanterat grundlagsskydd, i enlighet med Yttrandefrihetsgrundlagen.

Förhandsgranskning

Det som krävs, enligt lagen, är att artikeln förhandsgranskas av ansvarig utgivare som bestämmer om den ska publiceras eller inte. Om ansvarig utgivare anser att artikeln bryter emot förbuden i grundlagen så publiceras den inte.

Identifiering

Lagen kräver att den ansvarige utgivaren vet vem det är som skrivit texten. Därför måste du som medlem i detta fall ange ditt personnummer. Om du inte vill ange din identitet digitalt via sajten kan du istället ringa till ansvarig utgivare och berätta vem du är. Din identitet förvaras då endast på papper och i ett kassafack.

Rätt att vara anonym

När du publicerar kan du välja att skriva anonymt och ange ett alias.

Skyddad identitet

Ansvarig utgivare är skyldig att skydda din identitet om du väljer att vara anonym, och riskerar böter eller fängelse om så inte sker.

Fri åsikt

Ansvarig utgivare censurerar inga åsikter, och det finns inga redaktörer, annonsörer eller ägare som har rätt att censurera en inskickad artikel. Syftet är att garantera medlemmen en rätt till offentlig åsiktsfrihet.

Synlighet

När artikeln är publicerad är den särskild på sajten med en ram från övrigt innehåll och märkt med underskriften ”Publicerad i enligt med Yttrandefrihetslagen”.

Inga efterräkningar

Om någon vill åtala i domstol p.g.a. innehållet i artikeln så är det den ansvarige utgivaren personligen som åtalas i domstol. Straffen vid en fällande dom kan bli böter men även fängelse. Den som skrivit artikeln går alltid fri från alla efterräkningar.

Medlemmarnas källskydd vid tips

Medlemmarna har rätt till ett fullständigt källskydd om de lämnar ett tips till ansvarig utgivare. Det innebär att det är straffbart för ansvarig utgivare att röja källan. Det är också straffbart att eftersöka vem källan är. Att bara ringa och fråga är ett brott, enligt grundlagen.  
 

Om du har frågor kring detta kan du kontakta vår ansvarige utgivare

Sven Danielsson
Tel: 070–844 34 60
E-post: sven.danielsson@nyhetsbyn.se